İXTİSAR

Ərəbcə müxtəsər sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İXRAC
İXTİSAS

Digər lüğətlərdə