İXTİSAR

i. 1. (mətndə) abridgement; ~ etmək (mətni) to abridge (d.); 2. (azaltma) reduction, cutting down, cut-back; silahların ~ı reduction of armaments; ştatların ~ı staff reduction, cutting down of the staff; 3. (sözü, hekayəni və s.) abbreviation; sözü ~ etmək to abbreviate a word

İXTİRAÇILIQ
İXTİSARLA

Digər lüğətlərdə