İY

Mənbələrdə igi sözü iy (веретено) kimi verilib, igil sözü isə “быть согнутым” formasında açıqlanıb. Deməli, iy “əyib üstünə dolayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İTTİHAM
İYDƏ

Digər lüğətlərdə