İZ-ƏLAMƏT

гел, эсер, лишан (кил. iz 2); iz(i)-əlamət(i) qalmamaq (olmamaq, görünməmək) ял-гел амукь тавун (тахкун), гелни амачиз квахьун; терг хьун, пуч хьун; телеф хьун.
İZ
İZ-ƏSƏR

Digər lüğətlərdə