KÜFR

i. 1. (ateist fikir) blasphemy; ~ danışmaq to blaspheme; 2. (allahsızlıq) godlessness, apostasy, atheism

KÜDÜL
KÜKNAR

Digər lüğətlərdə