KƏF

KƏF I is. [ fars. ] Köpük, xörəyin üzündə əmələ gələn maddə. Qazan daşdı, kəfin al; Qaynadıqca kəfin al (Bayatı).

KƏF II is. [ fars. ] Hiylə, kələk. Mənə belə kəf gələndə, gör o yazıqlara nə toy tutur (A.Şaiq).

KEÇMƏK
KƏFGİR

Digər lüğətlərdə