KALDERA

isp. caldera – böyük qazan

KALAMİN
KALMANI

Digər lüğətlərdə