KEÇİNMƏK

1
глаг.
1. обходиться, обойтись (суметь прожить, выйти из положения, ограничиваясь тем, что имеется в наличии, в распоряжении). Bir təhər keçinmək обойтись как-нибудь, köməksiz keçinmək обойтись без чьей-л. помощи, rabitəsiz keçinmək обходиться без связи, onsuz da keçinərəm и без него обойдусь, paltosuz da keçinərik обойдемся и без пальто, özümüz keçinərik обойдемся сами
2. поступать, поступить с кем-л. каким-л. образом, уживаться с кем-л. Qonşularla necə keçinirsən? Как уживаешься с соседями?
2
глаг. разг. скончаться, умереть
KEÇİNMƏ
KEÇİOTARAN

Digər lüğətlərdə