KEÇİNMƏK

Keçim sözü olub və “yaşayış” anlamında işlədilib. Keçinmək isə “ölmək” deməkdir. Görünür, keç feilinin bir mənası da “yaşamaq” demək olub. Ehtimal ki, keçinmək (ölmək) sözü köçmək feili ilə bağlıdır və əslində, keçinmək yox, köçünmək kimi olub. Deməli, keçinmək (yaşamaq)köçünmək (ölmək) sözləri omonimlərdir. Keçinməkköçünmək qəlibinə uyğun səpgiməksöngümək sözləri də qeyd oluna bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KEÇİ
KEÇİRMƏK

Digər lüğətlərdə