KLAVİATÚRA

[ alm. əsli lat. ]
1. Musiqi alətlərində klavişlər sistemi (bütün dillər). Royalın klaviaturası.
– Klavişlərin silsilə kimi düzülmüş bütün cərgəsinə klaviatura deyilir. Ə.Bədəlbəyli.

2. Hər hansı bir mexanizmdəki klavişlər. Kompyuter klaviaturası.
KLASSİSİ́ZM
KLAVİATURALI

Значение слова в других словарях