KRAL

1. король; 2. королевский;
KÖZƏRTMƏK
KRALİÇA

Digər lüğətlərdə