kral

is. 1) roi m ; 2) sif. de roi, royal, -e ; ~ kitabxanası bibliothèque f royale

közlənmək
kraliça

Digər lüğətlərdə