KRAN

KRAN I is. [ holl. ] Lülək. Burada krandan su şırıltı ilə axırdı (Q.İlkin).

KRAN II is. [ alm. ] Ağırlıq qaldıran mexanizm. Bu körpü indiyədək tətbiq olunmamış üsulla, nəhəng kran vasitəsilə tikilir (R.Nağıyev).

KÖPÜK
KÜLÇƏ

Digər lüğətlərdə