KRATON

yun. kratos – güc, qala

KRATER
KREATİVLİK

Digər lüğətlərdə