ləngərləmək

f. balancer vt, ballotter vt ; agiter vt

ləngər
ləngərlənmək

Digər lüğətlərdə