MÜMKÜN

\[ər.\] прил. мумкин (1. мумкин тир, жедай, жери; mümkün deyil мумкин туш, жери кар туш; mümkin qədər мумкин кьадар, алакьзамад кьван, гуж акакьзамад кьван, жезамад кьван, имкандиз килигна; mümkün olmaq мумкин хьун; mümkündür мумкин я, ийиз жеда, жеда; 2. мадди имкан, мумкинат).
MÜLKİYYƏTÇİLİK
MÜMKÜNAT

Digər lüğətlərdə