MÜQƏDDƏS

святой, священный
MÜQƏDDƏRAT
MÜQƏDDƏSLİK

Digər lüğətlərdə