MÜRƏKKƏB

1. MÜRƏKKƏB Molla Fərzəli qələmi mürəkkəbə batırıb yazmaq istədi (A.Şaiq); ÇERNİL (dan.) Qoyuram qənşərimə kağızimi, çernilimi; Gəlirəm yazmağa bir kəlmə, – tutursan əlimi (M.Ə.Sabir).

2. mürəkkəb bax çətin

MÜRƏXXƏS
MÜRƏKKƏBQABI

Значение слова в других словарях