MƏDƏNİYYƏT

MƏDƏNİYYƏT – CƏHALƏT Orada gördüyü yüksək mədəniyyət və tərəqqi nümunələri onu ruhlandırır (F.Qasımzadə); Əl çək bu cəhalətdən, ata! (M.İbrahimov).

MƏDƏNİLİK
MƏDƏNİYYƏTSİZ

Значение слова в других словарях