MƏNZİL

MƏNZİL I is. [ ər. ] Yaşayış yeri, otaq. Ata, neçə pillədir; Yerdən bizim mənzilə? (R.Rza).

MƏNZİL II is. [ ər. ] Məsafə, yol. Bir qədər özünə gəldi xəstəmiz; Düzəldi mənzilə yenə dəstəmiz (S.Vurğun).

MƏNSUR
MƏRƏKƏ

Digər lüğətlərdə