MİNA

[ fr. ]
1. Adətən torpağın, suyun səthinə və ya altına qoyulan, partladıcı maddəsi olan mərmi. Mina düzmək. Tanka qarşı mina.
– Mərmi və mina ilə dağım-dağım olan yerin bağrından … tüstülər qalxırdı. Ə.Əbülhəsən.

□ Mina gəmisi – güclü torpeda ilə silahlanmış hərbi gəmi.
2. Minomyot mərmisi.
[Top] gurultularının, pulemyot və mina səslərinin ardı-arası kəsilmir. Ə.Vəliyev.

3. bax torpeda.

Омонимы

  • MİNA MİNA I is. [ fr. ] Su və ya yer altına qoyulan iri mərmi. Gül-çiçək yerinə, bülbül, yaxşı bax; Minalar əkilib indi çöllərə (B

Этимология

  • MİNA Farsca “büllur, şüşə, hamar” deməkdir. “Çöhrə” anlamında özbək dilində işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
MİNA
MİNAAXTARAN

Значение слова в других словарях