NÜSXƏ

NÜSXƏ I is. [ ər. ] Yazılı bir şeydən çıxarılan surətlərdən hər biri. Əmr verin hər idarəyə bir nüsxə göndərim (S.Rəhman).

NÜSXƏ II is. [ ər. ] Həkimin yazdığı dərman kağızı, resept. Mirzə cibindən kağız və qələmdan çıxarıb nüsxə yazmaq istəyəndə Fərman onu dayandırdı (Ə.Haqverdiyev).

NÖVBƏ
O

Digər lüğətlərdə