NƏTİCƏ

NƏTİCƏ I is. [ ər. ] Yekun, son, axır. Hər mövsüm bir mövsümün; Nəticəsindən doğar (M.Müşfiq).

NƏTİCƏ II is. [ ər. ] Nəvənin uşağı. Əsgər gedib mənim nəvəm, nəticəm; Aslan kimi vuruşurlar davada (S.Rüstəm).

NƏR
NİŞAN

Digər lüğətlərdə