NECƏ

z. 1. how; İşlərin necədir? How are you getting on? Necəsiniz? How are you? Bu necə baş verdi? How did it happen? 2. (a particle denoting surprise, wonder, etc.) What! Necə! O gedib?! What! He has gone?! Necə olursa, olsun at all events, at all costs; 3. (nida sözü) how! Necə də istidir! How hot it is! Çay necə də dərindir! How deep the river is!

NAZSATAN
NEÇƏ

Digər lüğətlərdə