OĞLAQ

İndi “keçi balası” mənasında işlətdiyimiz bu söz qədimdə, həm də indiki quzu anlamını əks etdirib. Oğlan sözü də onunla eyni kökə malikdir. Doğmaq (doğulan) feili zəminində əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OFLAYN
OĞLAN

Digər lüğətlərdə