OĞRUN

I. s. stealthy; ~ baxış stealthy glance; ~ pıçıltı stealthy whisper; ~ baxış (pis iş məqamında) surreptitious look

II. z. stealthily, surreptitiously; ~ baxmaq to look stealthily

OĞRUBAŞI
OĞRUN-OĞRUN

Digər lüğətlərdə