pəjmürdə

sif. 1) mou (sait qarşısında mol, f molle) ; veule ; molasse ; indolent, -e ; (əhvalruhiyyə haqq.) ~ olmaq 1) être mou (sait qarşısında mol, f molle) ; être veule (molasse, indolent, -e)(əhval-ruhiyyə haqq.) ; 2) être chagriné, -e (peiné, -e, affligé, -e) ; ~ güllər fleurs f pl fânées

pəhriz
pələng

Digər lüğətlərdə