PAL-PALTAR

всякая одежда
PAQQILDAMAQ
PALAN

Digər lüğətlərdə