PAYALAMAQ

f. to stake (d.), to prop (d.); sahəni ~ ( nişanlamaq) to stake out a claim; yeni əkilmiş ağacları ~ to stake newly planted trees

PAYA
PAYALANMAQ

Digər lüğətlərdə