PİKETÇİ

i. picketer

PİKET
PİQMENT

Digər lüğətlərdə