PİLTƏ

Ərəbcədir, əsli fatil (fitil) kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PİK
PİNƏ

Digər lüğətlərdə