PLAGİAT

Latın sözüdür, “oğurluq” deməkdir. İndi yalnız elmi ideyaların və s. oğurlan­ması ilə bağlı işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PİZOLİT
PLAGİOKLAZLAR

Digər lüğətlərdə