PUBLİSİSTİKA

\[lat. publicus – ictimai\] – geniş mənada, silsilə ictimai həyat məsələlərini işıqlandıran ədəbiyyat növü.
PSİXOLOGİZM
RADİKALİZM

Значение слова в других словарях