qövr

is.

~ etmək faire (se) sentir ; köhnə yaralar ~ edir les anciennes plaies se font sentir

qönçəli
qövs

Digər lüğətlərdə