QABAQLIQ

QABAQLIQ I is. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək.

QABAQLIQ II is. Qabaq əkilmiş yer. Evimizin qabağı qabaqlıqdır.

QABAQ
QABAR

Digər lüğətlərdə