QAPILMAQ

QAPILMAQ I f. Dartıb almaq, qamarlamaq. Papağı başından qapıldı.

QAPILMAQ II f. Bir şeyə həddindən artıq aludə olmaq, uymaq. Bütün varlığı ilə başladıqları işin şövqünə qapılmışdı (M.İbrahimov).

QANUN
QARA

Digər lüğətlərdə