QANUN

QANUN I is. [ ər. ] Hamı üçün məcburi olan üsul, qayda, hökm. Deyirlər, yatacaq yenə mədənlər; Sizin qanunda da yoxdur bir kəsər (S.Vurğun).

QANUN II is. [ ər. ] Bəzi Şərq ölkələrində uzunsov dördbucaq taxta üzərində gərilmiş simlərdən ibarət musiqi aləti.

QANLI
QAPILMAQ

Digər lüğətlərdə