QARIŞ

QARIŞ I is. Açıq əlin baş barmağından çeçələ barmağın ucuna qədər olan məsafə. Sarsılmaz qaladır hər qarış yerin (R.Rza).

QARIŞ II f. Müdaxilə etmək, iştirak etmək, birləşmək, qoşulmaq. Söndür qəzəbini, bəylərlə barış; Sənə qulluq verək bizlərə qarış (S.Rüstəm).

QARI
QARIŞMAQ

Digər lüğətlərdə