QAT-QARIŞ

s. bax qat-qarışıq

QAT
QAT-QARIŞIQ

Digər lüğətlərdə