qazanılmamış sığorta mükafatı

Hesabat dövründə qüvvədə olmuş sığorta müqavilələri üzrə hesablanmış və qüvvədəolma müddəti hesabat dövrünün hüdudlarından kənara çıxan sığorta müqavilələrinə aid olan sığorta brutto-mükafatlarının bir hissəsi

qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət
qazın paylanması