QİTƏ

ər. – parça, hissə

QİSMƏT
QİYABİ

Digər lüğətlərdə