RÖVNƏQ

сущ.
1. блеск, сияние
2. красота, великолепие; rövnəq vermək: 1. придавать, придать блеск; 2. придавать, придать красоту; 3. давать, дать толчок, стимул; rövnəq tapmaq: 1. сиять, светиться; 2. украшаться, украситься; rövnəqdən düşmək утрачивать, утратить былую красоту, rövnəqdən salmaq лишать, лишить блеска, красоты; rövnəqi pozulmaq см. rövnəqdən düşmək
ROZMARİN
RÖVNƏQLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə