RƏHMAN

rəhmli, şəfqətli,mərhəmətli (Allahın epitetlərindən biri).
RƏHİMULLA
RƏHMANƏ

Значение слова в других словарях