RƏNG

\[fars.\] сущ. 1. ранг; yaşıl rəng къацу ранг; // rəngi qaçmaq (getmək) рангар атӀун, лацу хьун; рангар фин, рангар алахьун; rəngi qaçmış рангар атӀай, лацу хьайи; алахьай (мес. чит); 2. кил. boya 1); 3. дишегьлийри ччиниз, пӀузарриз ядай гзафни-гзаф яру ранг; 4. пер. кьетӀенвал, хесет, винел патан акунар, вичи-вич къалурунин форма; 5. муз. макьам (мугъаматдихъ галаз ядай); ** rəng korluğu мед. кил. daltonizm; rəng verib rəng almaq ранг гана ранг къачун а) кил. rəngdən-rəngə girmək (düşmək); б) пер. яру хьун, яруни-цӀару хьун, къекъифун (хъиляй, регъуьвиляй ва мс.); rənq vermək ранг гун, маса мана гун; rəng yaxmaq буьгьтен вегьин, шер вегьин, леке кутун; rəngdən-rəngə girmək (düşmək) а) фад-фад ранг дегишун, жуьреба-жуьре рангар гун; б) пер. вичин жилд дегишун, маса жилдина гьахьун; rəngi üzündən götürülmək ччинин рангар атӀун (кил. rəngi qaçmaq).
RƏNDƏLƏTMƏK
RƏNG-RƏNG

Digər lüğətlərdə