RƏNG

1
I
сущ.
1. цвет, тон, окраска. Tünd rəng темный цвет, qırmızı rəng красный цвет, torpaq rəngi землистый цвет, mavi rəng голубой цвет, səma rəngi цвет неба, saçlarının rəngi цвет волос, gözlərinin rəngi цвет глаз, köynəyinin rəngi цвет рубашки, dovşanın rəngi окраска зайца, quşların rəngi окраска птиц, açıq rənglər светлые тона
2. краска:
1) вещество, служащее для окрашивания каких-л. предметов, а также употребляемое в живописи. Yağ rəng масляная краска, anilin rəngi анилиновая краска, yun üçün rəng краска для шерсти, ipək üçün rəng краска для шелка
2) слой такого вещества на каком-л. предмете. Rəngi qopub nəyin краска сошла с чего ; rəng çəkmək nəyə покрыть краской что
3. колорит:
1) общий характер окраски, сочетания цветов, преобладающий тон в чем-л.
2) перен. совокупность особенностей, своеобразие чего-л. Həyat öz rəngini dəyişir жизнь меняет свой колорит
II
прил.
1. цветовой. Rəng çalarları цветовые оттенки, rəng kontrastı цветовой контраст, rəng göstəricisi цветовой показатель, rəng qamması цветовая гамма
2. тональный; rəngi ağarmaq бледнеть, побледнеть
◊ rəng vermək nəyə придавать окраску чему , выставлять, выставить в каком-л. цвете; rəng verib, rəng almaq то краснеть, то бледнеть – меняться в лице; rəng yaxmaq наводить тень на плетень; rəngi qaçmaq:
1) бледнеть, побледнеть
2) линять, вылинять; rəngi qaralmaq чернеть, почернеть; rəngi açılıb kimin:
1) приобрел нормальный цвет лица
2) воспрянул духом; rəngi durulub см. rəngi açılıb; rəngi pörtmək краснеть, покраснеть (от переживаний, злости); rəngi saralmaq бледнеть, побледнеть, пожелтеть; rəngdən rəngə girmək (düşmək):
1) переливаться красками
2) хамелеонствовать
2
сущ. муз. ренг (мелодия, исполняемая между отделами мугамов)
RƏNDƏLƏTMƏK
RƏNG-RƏNG

Digər lüğətlərdə