RAKETÇİ

i. (raket texnikası üzrə mütəxəssis) rocketeer; rocket signaller

RAKET
RAKETDAŞIYAN

Digər lüğətlərdə