RAXİT

i. tib. rachitis, rickets; ~ xəstəliyinə tutulmuş sufferer from rickets / rachitis

RAHLAMAQ
RAXİTLİ

Digər lüğətlərdə