RİZA

razılıq, razı qalma, məmnunluq (VIII imam Əli ibn Musanın epiteti).
RİYASƏT
RİZMAN

Значение слова в других словарях