ROMBAOXŞAR

s. diamond-shaped

ROMB
ROMBAOXŞARLIQ

Digər lüğətlərdə