Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «Ğ» – 17
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ĞA ĞE ĞƏ ĞI
 

ĞAFİL ƏRƏB

Bir şeyin fərqinə varmayan, diqqətsiz, xəbərsiz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞAFİLLƏ

Xəbəri olmadan, xəbərsizcə, fərqinə varmadan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞAFİLLÜCƏ

Məlumatı olmayan, xəbərsiz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞAİB ƏRƏB

Məlum olmayan, görünməyən, meydanda olmayan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞAN

Bax: qan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞAYƏT ƏRƏB

Çox; nəticədə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞAZİ ƏRƏB

Qazi, din uğrunda savaşan, düşmənə həmlə edən, islam düşməni ilə döyüşən müsəlman. (“Kitabi-Dədə Qor
подробнее

ĞEYRƏT ƏRƏB

Qeyrət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞEYRİ ƏRƏB

Qeyri, başqa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞƏNİ ƏRƏB

Allahın adlarından biri, bir kimsəyə və ya bir şeyə möhtac olmayan, zəngin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” le
подробнее

ĞƏNİM

Bax: qənim. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ĞƏRİM ƏRƏB

Rəqib, qarşılıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞƏZA ƏRƏB

Din yolunda vuruşma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞIRIM ƏRƏB

Rəqib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞIRIM QOYMAQ

Meydan oxutmaq üçün döyüşçü seçmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞIRIMA YETMƏK

Düşmənlə qarşılaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ĞIZILDAMAQ

Qıjıldamaq, vıyıldamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)